دکوراسیون داخلی و غرفه سازی نمایشگاهی

چیدمان و رنگ آمیزی محیط بر برآیند فعالیت مفید و بالا بردن کارکرد تاثیر ویژه و مستقیم دارد. زیبایی محیط ضمن آنکه ضامن آرامش کارکنان 
است، همچنین تاثیرپذیری مخاطبان هر مجموعه را به همراه خواهد داشت. بهره گیری درست از فضاها سبب برقراری مناسب ارتباط و بالا بردن سرعت عمل در فضای موجود می شود. 
امروزه بهره بردن از دانش دکوراسیون و طراحی داخلی زیباسازی و طراحی-های منحصر به فرد را سبب گردیده است و همین امر بر کنش و فعالیت کارکنان مجموعه و ساختار عملکرد آن ها تاثیر فزاینده گذارده و به جذب بیشتر مخاطبان و بهره وری بیشتر منجر می شود.