دوره های تخصصی

یادگیری زبان انگلیسی فقط منوط به یادگیری مکالمات روزمره و ساختارها نیست. برخی انگلیسی را با اهداف ویژه ای یاد می گیرند مانند مدیرانی که باید دوره های مدیریت داخلی و بین المللی را بگذرانند یا حسابدارانی که می خواهند در آزمونهای بین المللی ویژه حسابداری شرکت کنند و ...
ACI برای افرادی که می خواهند انگلیسی را برای اهداف ویژه و تخصصی بیاموزند، دوره هایی را با برنامه ریزی مختص نیازمندی افراد و با روشهای تدریس مخصوص ESP برگزار می کند.
این دوره ها شامل:
   دوره های ویژه مدیران
   دوره های بازرگانی و تجارت
   دوره های ویژه حسابداری، مهندسی، پزشکی، وکلا، و ...
   دوره های ویژه جهانگردی