جشنواره و نمایشگاه

نمایشگاه از دیرباز به عنوان عرصه ای برای تعامل بین تولیدکنندگان و مخاطبان آنها مورد توجه بوده است. تهاتر کالایی که در جوامع ابتدایی وجود داشت و بازارهای مکاره را می توان اولین نمایشگاه های بازرگانی به حساب آورد که انسان ها با حضور در آنها کالاهایی را که تولید کرده بودند در معرض دیده شدن و سپس تجارت و مبادله قرار می دادند. 

توسعه و پیشرفت تکنولوژی، شهرنشینی و شکل گیری جوامع شهری، تولیدکنندگان را بر آن داشت که برای عرضه و فروش تولیدات خود روش های نوینی را جستجو کنند. پیدایش نمایشگاه حاصل این نیاز بود و سبب گردید شیوه تازه ای در عرضه کالا و خدمات شکل گیرد و تولیدکنندگان کالا و خدمات این امکان را یافتند خلاقیت ها و ابتکارات، محصولات و خدمات خود را به صورتی گسترده تر عرضه کنند. ویژگی رقابتی نمایشگاه سبب گردید همه مشارکت کنندگان بکوشند آنچه را در معرض نمایش قرار می دهند با مطلوبیت بیشتر و کیفیتی بهتر ارائه نمایند.

همچنین ارائه آثار فرهنگی ـ هنری و گسترش بازار آنها، از جمله ضرورت-هایی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد در این راستا برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری متفاوت و پربار، می تواند موجب جذب بیشتر مخاطبان، بهتر دیده شدن آثار و تولیدات هنرمندان و در معرض فروش قرار گرفتن آن ها شود.
موسسه فرهنگی هنری علیسام در پی آن است با مشارکت در برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها، به ویژه نمایشگاه  و جشنواره های فرهنگی ـ هنری و در معرض نمایش قرار دادن آثار هنرمندان، عرصه ای برای آشنایی بیشتر مخاطبان با محصولات و آثار هنری را فراهم کند و ضمن آنکه نقد و بررسی آنها را ممکن می سازد، باروری خلاقیت هنرمندان در خلق آثاری بدیع و برجسته را موجب گردد.